Početna -- Fabrike

Fabrike

Fabrika kreča
Slika 55
U sklopu površinski kopa "P.K. Drenik" , "INGRAM" d.d. Srebrenik posjeduje i Fabriku kreča, dok Pogon hidratizera je u sklopu "P.K. Duboki Potok".
Fabrika betonskih elemenata
Slika 56
"INGRAM" d.d. Srebrenik u sklopu površinski kopa "P.K. Drenik" ima i Fabriku betonskih elemenata.
Separacija D.Potok
Slika 57
"Separacija Duboki potok" je u sklopu površinski kopa "P.K. Duboki potok"- "INGRAM" d.d. Srebrenik
0 0