Naše fabrike

U sklopu Ingram dd grupacije, postoji nekoliko ključnih postrojenja i objekata koja igraju važnu ulogu u proizvodnom lancu i poslovanju kompanije.

Fabrika kreča:
Unutar površinskog kopa “P.K. Drenik”, “INGRAM” d.d. Srebrenik posjeduje i upravlja Fabrikom kreča. Ova fabrika je od suštinskog značaja jer se kreč koristi u raznim industrijama, uključujući građevinarstvo i poljoprivredu. Proizvodnja kreča omogućava kompaniji da obezbijedi visokokvalitetne materijale za svoje projekte i tržište.

Fabrika betonskih elemenata:
Pored fabrike kreča, “INGRAM” d.d. Srebrenik također operira Fabrikom betonskih elemenata, koja je također smještena unutar površinskog kopa “P.K. Drenik”. Ova fabri

ka igra ključnu ulogu u proizvodnji različitih betonskih elemenata koji se koriste u građevinskim projektima, uključujući elemente za popločavanje, zidove, i druge građevinske potrebe.

Separacija D.Potok:“Separacija Duboki potok” je vitalan dio proizvodnog procesa i nalazi se unutar površinskog kopa “P.K. Duboki potok”, koji je također u vlasništvu “INGRAM” d.d. Srebrenik. Ovo postrojenje se koristi za separaciju i pripremu materijala za daljnju upotrebu, osiguravajući da materijali budu visokog kvaliteta i atestirani za različite namjene.

Ova postrojenja su integralni dio poslovanja “INGRAM” d.d. Srebrenik i omogućavaju kompaniji da pruži visokokvalitetne proizvode i usluge svojim klijentima u građevinskoj industriji i drugim sektorima. Kombinacija resursa i stručnosti u ovim postrojenjima pomaže kompaniji da ostane konkurentna na tržištu i ispunjava potrebe svojih klijenata.

Scroll to Top