Početna -- O nama -- Organizaciona struktura

Organizaciona struktura

Zlatko Djedović  Direktor
Osman Gavranović, dipl. ing. znr. Pomoćnik direktora za proizvodnju
Nermin Baić, dipl. oec. Pomoćnik direktora za ekonomske, komercijalne i računovodstvene poslove

Uprava u sestrinskoj firmi "E&P" doo Zavidovi?i Admir Hodižić, dipl. iur. Direktor

Organizaciona struktura "INGRAM" d.d. Srebrenik
Slika 54
0 0