Kreč

1. Negašeni (živi) kreč?

U asortimanu kao:
komadni kreč granulacije od 0 – 120 mm,
drobljeni kreč granulacije od 0 – 10 mm,
mljeveni kreč granulacije od 0,0 – 0,09 mm

2. Hidratisani kreč

Ispunjava zahtjeve JUS B. C1. 020

Podijelite

Scroll to Top